Brukerundersøkelser

Her kan du bestille og se resultatene fra Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Voksenopplæringsundersøkelsen.


Conexus ble varslet om en feil i rapportportalen 11. februar kl 14.00. Feilen ble korrigert tirsdag 12. februar kl. 12:00.

Feilen oppstod kun hvis en eller flere utvalgsrader ble slettet, og man deretter la til ytterligere en eller flere utvalgsrader, for så til slutt å oppdatere resultatene.

Konsekvensen av feilen ble at utvalgsradene som ble lagt til «arvet» resultatene fra de slettede utvalgsradene. For eksempel, hvis to utvalgsrader ble slettet og to nye ble lagt til, ble det vist feil resultater på de to nye utvalgsradene.

Vi anbefaler å hente ut nye rapporter hvis det er usikkert om feilen kan ha rammet dere.

Vi beklager merarbeidet dette eventuelt medfører.

Logg inn via UBAS >>

Logg inn i portalen

:

Du skal bruke det samme brukernavnet og passordet som i skoleporten og UBAS.

Support

Har du problemer med løsningen og trenger support? Send e-post til support@conexus.no eller ring 02182
Support: Kontakt Conexus på support@conexus.no